Frédéric BAUWENS, Notaris te Haaltert

 

Frédéric BAUWENS

Notaris te Haaltert

Successietarieven Wallonië

De Waalse successietarieven

 

Verkrijging in rechte lijn en tussen partners


Verkrijging tussen broers en zussen


Verkrijging tussen oom, tante, neef of nicht


Verkrijging tussen andere personen

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .