Frédéric BAUWENS, Notaris te Haaltert

 

Frédéric BAUWENS

Notaris te Haaltert

Het opstellen van een zorgvolmacht

De zorgvolmacht is een vorm van “buitengerechtelijke” bescherming. Het spreekt dus voor zich dat mensen zich niet eerst tot de rechtbank moeten wenden indien ze een zorgvolmacht willen opstellen. Wel kan de rechtbank een rol spelen wanneer er problemen rijzen met de uitvoering van de zorgvolmacht.

Deze buitengerechtelijke bescherming vermijdt dat men voor een wilsonbekwame persoon telkens naar de rechtbank moet gaan om een machtiging te krijgen wanneer er bv. kosten moeten gemaakt worden voor werken aan het dak, een woning moet worden verkocht, bepaalde zaken met betrekking tot rekeningen geregeld moeten worden…

Een persoon die een zorgvolmacht wil opstellen moet beseffen welke beslissingen hij of zij aan het maken is. Hij of zij moet met andere woorden nog “wilsbekwaam” zijn op het moment dat de zorgvolmacht wordt opgesteld.

 

Op zich hoeven mensen niet verplicht een beroep te doen op de notaris om de zorgvolmacht op te stellen, maar het is sterk aangewezen om dat wel te doen. Daar zijn verschillende redenen voor. Op de eerste plaats is de notaris het best geplaatst om iemand bij te staan en te adviseren over de omvang van de zorgvolmacht. De notaris bekijkt op een onafhankelijke en onpartijdige manier alle gevolgen van de zorgvolmacht. Op de tweede plaats kan de notaris de zorgvolmacht in een ruimere context plaatsen. Zoals veel zaken in het notarieel recht, gaat een zorgvolmacht over méér dan louter de bevoegdheden over het beheer van het vermogen van een persoon. Zo zal de notaris de zorgvolmacht aftoetsen en bekijken in het licht van het erfrecht en familiaal recht. Heeft de persoon een onderneming? Is hij of zij nog van plan om een schenking te doen? Hoe is de verstandhouding met de kinderen? Alles wordt bekeken in een ruimer plaatje. Hoe duidelijker en hoe doordachter de zorgvolmacht is, hoe kleiner de kans op conflicten achteraf.

 

Verder is een notariële akte hoe dan ook verplicht wanneer de zorgvolmacht aangewend zal worden in het kader van een toekomstige schenking of de verkoop van een onroerend goed.

 

Ten slotte heeft de betrokken persoon er ook praktisch baat bij om beroep te doen op een notaris, want de notaris zal na het geven van advies en het opstellen van de zorgvolmacht ook de zorgvolmacht registeren in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Deze registratie is belangrijk want het zorgt er immers voor dat de zorgvolmacht blijft uitwerken na de wilsonbekwaamheid van de persoon. “Gewone” volmachten verliezen hun uitwerking wanneer de persoon wilsonbekwaam wordt. Een geregistreerde zorgvolmacht blijft doorwerken.

 

Particulieren kunnen niet zelf hun zorgvolmacht registeren. Ze moeten hiervoor naar de griffie van de rechtbank of naar een notaris gaan, die de zorgvolmacht zal registreren in het CRL.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .