Frédéric BAUWENS, Notaris te Haaltert

 

Frédéric BAUWENS

Notaris te Haaltert

De registratie van de zorgvolmacht

De zorgvolmacht moet worden geregistreerd in een Centraal Register voor Lastgevingen (CRL) dat wordt bijgehouden door Fednot (de Federatie van het notariaat).

 

Wanneer moet de zorgvolmacht geregistreerd worden?

De volmacht moet geregistreerd zijn uiterlijk op het tijdstip waarop de lasthebber (dus de persoon die via de zorgvolmacht bepaalde opdrachten krijgt) zijn opdracht aanvat of – bij doorlopende lastgeving – zijn mandaat voortzet. Is er geen registratie, dan is er geen feitelijke buitengerechtelijk bescherming. De zorgvolmacht stopt dan met uit te werken op het moment dat de beschermde persoon wilsonbekwaam wordt.

Het verzoek tot registratie van een zorgvolmacht bij notariële akte gebeurt door de notaris die de akte heeft verleden, binnen de 15 dagen nadat hij hiertoe door de lastgever werd verzocht.

Werd de lastgeving niet door de notaris opgesteld, maar gewoon door de partijen? Dan aanvaardt men dat het verzoek tot registratie kan uitgaan van de beschermde persoon, maar men aanvaardt dat dit ook kan gebeuren op verzoek van zijn aangestelde lasthebber (de persoon die opdrachten krijgt). Hiertoe zal een eensluidend verklaard afschrift van de overeenkomst worden neergelegd ter griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de lastgever en subsidiair van zijn woonplaats. Merk op dat een eensluidend afschrift niet hetzelfde is als een kopie.

 

Heb je zelf een lastgeving opgesteld?

Weet dan dat een eenvoudige kopie of een tweede origineel niet volstaat voor de registratie van de zorgvolmacht. Een afschrift of “kopie” van de lastgeving die gegeven werd bij onderhandse overeenkomst moet eensluidend verklaard worden door een notaris of een bevoegde gemeentelijke ambtenaar. Het eensluidend verklaren van een afschrift betekent dat de gemeentelijke ambtenaar of de notaris schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan.

De registratie van de overeenkomst zal in dit geval gebeuren door tussenkomst van de griffier binnen de 15 dagen na de neerlegging van het afschrift.

De registratie kan gebeuren zolang de lastgever nog wilsbekwaam is.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .