Frédéric BAUWENS, Notaris te Haaltert

 

Frédéric BAUWENS

Notaris te Haaltert

Een woning huren in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2019 zijn er zijn nieuwe spelregels van toepassing voor wie vanaf 1 januari 2019 een woninghuurovereenkomst afsluit in Vlaanderen. De nieuwe regels zijn van toepassing op alle goederen (of delen ervan) die voor bewoning bestemd zijn en door de huurder(s) wordt aangewend als hoofdverblijfplaats.

 

 

Specifieke regels

Transparantie tussen de verhuurder en de huurder speelt een grote rol: Enerzijds moet de verhuurder voldoende informatie meegeven in zijn huurovereenkomst en in zijn publiciteit, anderzijds bepaalt het decreet expliciet dat de huurder de verhuurder op de hoogte moet brengen van de eventuele gebreken waarvoor een herstelling nodig is.

De  informatie die de verhuurder moet vermelden en publiceren omvat niet alleen de huurprijs, maar ook de lasten én de  kosten verbonden aan de woning. Die verplichting geldt ook indien de huurder een student is. Studenten vallen trouwens onder een eigen huurregime, zodat ook zij in hun huisvesting beschermd worden.

Er gelden daarnaast regels om discriminatie tegen te gaan.

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .