Frédéric BAUWENS, Notaris te Haaltert

 

Frédéric BAUWENS

Notaris te Haaltert

(Ver) bouwen

Belgen hebben een baksteen in de maag zegt men wel eens… Dit geldt niet enkel voor de aankoop van een woning, maar ook voor de bouw van een eigen stek na de aankoop van een stuk bouwgrond. Bij de bouw van een woning komt er echter heel wat bij kijken. Het bouwverhaal stopt namelijk niet met de aankoop van een grond of een woning op een plan.

 

Het kopen van een grond is één ding, maar in de beginfase al  weten of een project al dan niet vergunbaar is iets anders. In dit kader gelden de regels over de ruimtelijke ordening, die in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) terug te vinden zijn. De “toekomstige” bouwheer moet rekening houden met deze regels bij het kiezen van een stuk bouwgrond en de realisatie van zijn bouwproject.

Bovendien is de bouwheer-koper voor realisatie van zijn bouwproject heel sterk afhankelijk van de kennis van derden zoals aannemers, architecten of promotoren. Hetzelfde geldt voor de correcte uitvoering van het woningbouwproject. De wetgever heeft daarom in een bescherming  voorzien voor de koper-bouwheer bij de realisatie van een woningbouwproject. Dergelijke projecten vallen onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne (de Woningbouwwet). Bij de bouw van een woning zal de verkoper (dit kan ook een promotor of aannemer zijn) zich moeten houden aan strikte regels ter bescherming van de koper. Opgelet, niet elk bouwproject valt onder de Wet Breyne. Loutere aannemingsovereenkomsten die niet gepaard gaan met een aankoop vallen niet onder de wet.

 

Fiscale regels

Ten slotte mogen we de fiscale regels niet vergeten. Koop je een grond, dan word je in principe belast aan de “klassieke” registratierechten van 10% (Voor Brussel is dat 12,5%). Mensen die willen bouwen moeten echter ook rekening houden met andere fiscale regels… De bouw van de woning op de grond zal immers belast worden aan 21% btw.

 
 

Opgelet, niet elk bouwproject valt onder de Wet Breyne (de Woningbouwwet). Loutere aannemingsovereenkomsten die niet gepaard gaan met een aankoop vallen niet onder de wet.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .